Podejmując terapię w naszym szpitalu decydujesz się na kilkutygodniowy podstawowy program terapii uzależnień w oparciu o Osobisty Plan Terapii. Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone są przez wykfalifikowany i doświadczony zespół terapeutyczny składający się z certyfikowanych specjalistów oraz instruktorów psychoterapii uzależnień, a także psychologów.

Właściwe leczenie alkoholizmu stanowi połączenie psychoedukacji, terapii grupowej połączonej z indywidualnym kontaktem z terapeutą oraz regularnym uczestnictwem w grupach wsparcia. Proces terapeutyczny, opierający się na Twojej resocjalizacji oraz przekazaniu Ci odpowiedniej wiedzy ma w efekcie doprowadzić do zaniechania dalszego przyjmowania substancji psychoaktywnej – alkoholu.

Głównym celem prowadzonej terapii jest Twój powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a także nabycie kompetencji ułatwiających życie w trzeźwości, w tym radzenie sobie z napięciem i niepokojem w sytuacjach kryzysowych bez sięgania po alkohol. Rezultatem podjętych działań powinny być trwałe, głębokie zmiany we wszystkich sferach Twojego funkcjonowania. Ogromne znaczenie w leczeniu alkoholizmu ma ponadto wsparcie najbliższych, a także innych trzeźwiejących alkoholików.

 

Oddział Terapii Uzależnień Alkoholowych

Liczba miejsc: 30
Ordynator/Kierownik oddziału: mgr Bożena Cichosz Łangowska, psycholog, specjalista terapii uzależnień
Pielęgniarka/Pielęgniarz oddziałowy: mgr piel. Ewa Duda, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Rejestracja: 58 524 75 93