Pomorskie E-ZDROWIE

Projekt Pomorskie e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Celem Projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa jest organem tworzącym. Realizacja Projektu doprowadzi do pełnego ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych w nim uczestniczących oraz zapewni interoperacyjność funkcjonujących w nich systemów informatycznych, co umożliwi komunikację z systemami e-zdrowia na poziomie krajowym.

Więcej o projekcie