Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

 

 

INFORMUJEMY, ŻE WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU REALIZUJE PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA, Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.


„WSPARCIE INWESTYCJI DLA ODDZIAŁÓW PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2”.

 

Celem projektu jest:

1. Utworzenie izolatek (4 miejsc) na Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym dla pacjentów nieletnich zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i wymagających hospitalizacji psychiatrycznej.

2. Utworzenie całorocznego pawilonu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży. Obiekt będzie składać się z dwóch pomieszczeń do terapii, toalet oraz szatni.

3. Utworzenie szatni z węzłem sanitarnym oraz wyposażeniem dla personelu medycznego Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego. Wyposażenie szatni dla małoletnich pacjentów.

4. Rozbudowa i modernizacja łazienek w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym.

5. Powiększenie magazynu odpadów medycznych.

6. Utworzenie dodatkowej izolatki w Izbie Przyjęć poprzez jej rozbudowę.

7. Utworzenie pracowni komputerowej wraz z jej wyposażeniem w Oddziale Dziecięco - Młodzieżowym.

8. Budowa zewnętrznego placu zabaw oraz siłowni.

9. Zakup systemu przywoławczego

10. Zakup urządzenia do fumigacji

 

 

 

 

 

Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów

 

 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU OTRZYMAŁ GRANT NA WSPIERANIE PRACOWNIKÓW W WALCE Z EPIDEMIĄ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU „POMORSCY MEDYCY - BEZPIECZNI W PRACY, BEZPIECZNI DLA PACJENTÓW" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020_

POMORSCY MEDYCY - BEZPIECZNI W PRACY, BEZPIECZNI DLA PACJENTÓW"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

_Oś Priorytetowa V "Zatrudnienie"_

_Działanie 5.4. "Zdrowie na rynku pracy"_

_Poddziałanie 5.4.2. "Zdrowie na rynku pracy"_

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID - 19.

Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,

Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.02.2021 R. - 31.12.2021 R.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 22 467 753,00 ZŁ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 24 964 170,00 ZŁ