Wykaz ofert

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zaprasza na praktyki studentów kierunku dietetyka do Działu Żywienia Szpitala. 

Nasz Szpital posiada własną kuchnię i zatrudnia dietetyków, którzy służyć będą wiedzą i doświadczeniem w zakresie żywienia zbiorowego – szpitalnego.

 

Kontakt:

Kierownik Działu Żywienia – tel. 58 52-47-575, e-mail: dzial-zywienia@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko kucharz – umowa o pracę na miesięczny okres próbny. Zatrudnienie od zaraz.

Wymagania:

 • sprawność fizyczna

 • umiejętność pracy w szybkim tempie

 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

 • zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

 • umiejętność pracy w zespole

   

Zakres obowiązków: organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników

(pomoce kuchenne), odpowiedzialność za wydawanie produktów z magazynu w weekendy pracujące, nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu kuchennego oraz nad stanem sanitarnym pomieszczeń kuchni, nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych, odpowiednie ich oznaczenie oraz przechowywanie zgodnie z wymogami HACCP, codzienne sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodniczych.

 

Praca wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem, również w weekendy. Przysługuje jeden weekend w miesiącu wolny.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 12.05.2021 r.

CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

W związku z planowanym rozszerzeniem psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego - rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce szpital, do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15). 

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl 

W związku z planowaniem otwarcia nowej poradni Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracowników do pracy w Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej:

 • psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – 1 etat
 • specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
 • terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, (terapeuta środowiskowy - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego);

Forma zatrudnienia umowa zlecenie lub kontrakt.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 28.01.2021 r.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego - rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce szpital, do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracowników na stanowisko opiekuna medycznego, na umowę o pracę, na 3 miesięczny okres próbny.

Wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,
 • doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta
5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
8. Udział w procesie pielęgnowania.

Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 oferty należy składać: email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , pocztą lub osobiście w Dziale Służb Pracowniczych, w siedzibie Szpitala, bud. 17, pok. 15.

Kandydaci zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji. Dokument do pobrania ze strony internetowej szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl zakładka Szpital – Dokumenty do pobrania (klauzula obowiązku informacyjnego -rekrutacja).

Oferty bez dołączonej zgody nie będą rozpatrywane.