To był naprawę ważny dzień. Dzień, w którym zawarliśmy umowę z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku dotyczącą projektu pn. „Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”.
Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie na Pomorzu koordynacji, integracji, informacji i edukacji nt. dostępnych form pomocy dla młodych osób doznających kryzysu psychicznego, jak również uzupełnienie zakresu usług poprzez zapewnienie dodatkowej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, doradztwa prawnego, mediacji, etc.
Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży trwa, ale postępuje zdecydowanie zbyt wolno…
Nasz projekt ma na celu wsparcie systemu opieki psychiatrycznej dla młodych ludzi- do czasu aż reforma nie zostanie w pełni wdrożona.
Projekt jest wart niemal 5 mln zł (głównie środki unijne pozostające w zarządzie Zarządu Województwa Pomorskiego).