Informujemy, że Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku realizuje projekt finansowany przez Budżet Państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zadanie inwestycyjne pn.


„Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

 

Celem projektu jest:

1. Utworzenie izolatek (4 miejsc) na Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym dla pacjentów nieletnich zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i wymagających hospitalizacji psychiatrycznej.

2. Utworzenie całorocznego pawilonu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży. Obiekt będzie składać się z dwóch pomieszczeń do terapii, toalet oraz szatni.

3. Utworzenie szatni z węzłem sanitarnym oraz wyposażeniem dla personelu medycznego Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego. Wyposażenie szatni dla małoletnich pacjentów.

4. Rozbudowa i modernizacja łazienek w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym.

5. Powiększenie magazynu odpadów medycznych.

6. Utworzenie dodatkowej izolatki w Izbie Przyjęć poprzez jej rozbudowę.

7. Utworzenie pracowni komputerowej wraz z jej wyposażeniem w Oddziale Dziecięco - Młodzieżowym.

8. Budowa zewnętrznego placu zabaw oraz siłowni.

9. Zakup systemu przywoławczego

10. Zakup urządzenia do fumigacji