Samorząd Województwa Pomorskiego przekaże w tym roku blisko 230 tysięcy złotych Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Gdańsku na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Od 2019 roku Samorząd regularnie finansuje tego typu projekty wsparcia Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego naszego Szpitala. Z pomocy korzystają nie tylko przebywający na oddziale małoletni pacjenci, ale również dzieci, młodzież oraz ich rodzice z całego województwa pomorskiego.

Wspomniane wsparcie to przede wszystkim porady psychologiczne oraz sesje psychoterapii rodzinnej oraz wsparcia psychospołecznego dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych. W ramach projektu nasz Szpital może zapewnić większą dostępność naszych specjalistów oraz poszerzyć ofertę świadczonych usług o ambulatoryjne teleporady, konsultacje z seksuologiem czy terapeutą uzależnień. Udzielane dotąd porady sprawiły, że pomoc otrzymały osoby, które doświadczały kryzysu emocjonalnego, ale nie były naszymi pacjentami.

W imieniu własnym, zespołu terapeutycznego Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego oraz wszystkich naszych pacjentów, dziękuję za wsparcie jakiego udzielił nam Urząd Marszałkowski finansując projekt wzbogacający ofertę terapeutyczną Oddziału oraz umożliwiający udzielanie ambulatoryjnych teleporad dzieciom i młodzieży doświadczającym kryzysu psychicznego - mówi dr Izabela Łucka, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

Umowa na kwotę 229 960 tys. złotych będzie obowiązywała do końca 2021 roku i została podpisana już przez obie strony.