W styczniu tego roku Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku obchodził 65-leceie. Jubileusz postanowiono powiązać ze zmianą znaku marki i nowym layoutem strony internetowej. Dotychczasowe logo placówki zastąpił nowoczesny piktogram przedstawiający pacjenta i lekarza psychiatrę podczas terapii. Dodatkowo postaci zawarte w sygnecie układają się w litery stanowiące skrótowiec utworzony od nazwy szpitala – WSP.

Tegoroczne obchody rocznicowe połączono z pracami nad zmianą znaku. Przeprowadzono analizę wizerunku szpitala, która wykazała potrzebę wprowadzenia nowego, wyróżniającego symbolu dla największego szpitala psychiatrycznego na Pomorzu. Założono, że rozwiązanie graficzne powinno kojarzyć się z istotą psychiatrii czyli dialogiem na linii pacjent-lekarz, a jego głównymi cechami miała stać się nowoczesność, charakteryzująca ciągły rozwój szpitala, konsekwentnie wprowadzany przez ostatnie dziesięciolecie. Dla dyrekcji szpitala istotne było również wprowadzenie czytelnego i nieskomplikowanego, a zarazem łatwo wpadającego w pamięć znaku.

Podstawową forma znaku jest logotyp na białym tle zawierający rysunek postaci z gradientem w odcieniach niebieskiego (tonacja od jaśniejszej do ciemniejszej) i napis „Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku”. Znak może funkcjonować w czterech wersjach kolorystycznych tła: granatowym, brązowym, zielonym i czerwonym z białym liternictwem.
Rebranding największego szpitala psychiatrycznego na Pomorzu jest zwieńczeniem ostatnich zmian zarówno strukturalnych (m.in. modernizacja większości oddziałów), jak i kadrowych (nowa dyrekcja szpitala), a także zapowiedzią kolejnych zmian.